Produkter

Följande är endast ett urval av de råvaror som vi marknadsför.
Kontakta oss gärna för mer utförlig information om hela vårt råvarusortiment.

 • Amfotära tensider
 • Anjontensider
 • Antio­xidanter
 • APG
 • CMC
 • Disintegrationsadditiver
 • Emulgatorer
 • Etanolaminer
 • Fettsyraestrar
 • Fettsyror
 • För­tjockare
 • Insekticid- och repellentbaser
 • Jod-föreningar
 • Kaliumkarbonat / pottaska
 • Katjontensider
 • Komplexbildare
 • Kondi­tioneringsmedel
 • Konserveringsmedel
 • Lanolin
 • Mjölksyra
 • Mjölksyraestrar
 • Natriumsulfat
 • Nonjontensider
 • PEG
 • Proteinderivat
 • Silikater
 • Siloxaner, modifierade
 • Skumdämpare
 • Tea Tree Oil
 • UV-filter
 • Vegetabiliska oljor
 • Vegetabiliska råvaror till kosmetik
 • Vitaminer
 • Värmeöverföringsolja
 • Växtextrakt
 • Zeolit
Åk till toppen